polski
   
Wyszukiwarka
Strona główna / Stowarzyszenie
Informacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych i Kulturalnych w Ochotnicy Dolnej - Młynne zostało powołane do życia w dniu 12.11.2007 r. na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele rodziców uczniów, nauczycieli i władz sołectwa Młynne. W styczniu 2008 r. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Dane Stowarzyszenia:

  • KRS 0000297386
  • REGON 120618968
  • NIP 7352726231
  • Konto bankowe: 42 1020 3466 0000 9802 0055 3362           PKOBP Oddział 1 w Nowym Targu
 
Webmaster: IAP

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA